Rokasgrāmatas "Muzejisko priekšmetu saglabāšana" precizētais un papildinātais izdevums

Rokasgrāmatas “Muzejisko priekšmetu saglabāšana” precizētais un papildinātais izdevums kopš vasaras  ir pieejams gan drukātā formātā, gan lejupielādējams PDF formātā. Šī izdevuma pamatā ir Latvijas restauratoru grupas sagatavotā, Muzeju valsts pārvaldes 2004. gadā izdotā tāda paša nosaukuma rokasgrāmata, kas pārskatīta un papildināta atbilstoši krājuma darba un restaurācijas speciālistu jaunākajām atziņām.

Viens no muzeja pamatuzdevumiem ir rūpēties, lai kultūrvēsturiskais un dabas mantojums tā krātuvēs, ekspozīcijās un izstādēs iespējami ilgi kalpotu sabiedrībai. Tomēr bieži vien izrādās, ka Muzejisko priekšmetu konservācija un restaurācija prasa noteiktus resursus – speciālistu zināšanas un prasmes, iekārtas, laiku un materiālus. Tāpēc vislielākā uzmanība gan muzeju krājumu, gan citiem īpašniekiem piederošu kolekciju aprūpē pievēršama saudzējošajai saglabāšanai – tādu apstākļu radīšanai, kas ļautu izvairīties no priekšmetu konservācijas un restaurācijas. Par to stāsta šī grāmata.

Rokasgrāmatas “Muzejisko priekšetu saglabāšana” autori, pieredzes bagāti latvijas restauratori un krājuma darba speciālisti, vienkāršā un viegli uztveramā formā sniedz informāciju par muzejisko priekšmetu saglabāšanas vispārīgajiem nosacījumiem, raksturo dažādu materiālu īpatnības un to saglabāšanas īpašās prasības.

Rokasgrāmata paredzēta lietošanai muzejos, bet tā noteikti noderēs arī bibliotēku un arhīvu darbiniekiem, kā arī privāto kolekciju īpašniekiem.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības projektu atkārtotā izdevuma izveidei vadīja Anita Jirgensone; speciālistu, autoru darba grupu vadīja restauratore - meistare Ārija Ubarste. Rokasgrāmatas fotomateriālu sadaļas redaktors – Kristaps Latvis; stājglezniecības sadaļas redaktore – Dita Murziņa. Par ilustrācijām un ilustratīvā materiāla papildinājumu atkārtotajam izdevumam rūpējās Ints Sedlenieks; vāka dizaina autore – Zane Ernštreite; izdevumu maketēja  Irēna Ansava.

Izdevuma sagatavošanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Ja ir interese iegūt rokasgrāmatas "Muzejisko priekšmetu saglabāšana" eksemplāru savā īpašumā, lūdzu rakstīt uz Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības e-pasta adresi muzeologi@gmail.com.

PielikumsIzmērs
muzejisko_prieksmetu_saglabasana.pdf6.95 MB