Baltijas Muzeoloģijas skola – muzeju teorijas apguves iespēja vasarā

Baltijas Muzeoloģijas skola (BMS) ir Baltijas valstu ilgtermiņa sadarbības projekts muzeju darbinieku tālākizglītībā. Tas paredz ik vasaru īstenot nedēļu garu mācību programmu kādā no muzeju darba aspektiem, šim nolūkam pieaicinot izcilus, starptautiski atzītus muzeju teorētiķus un praktiķus no citām valstīm.

BMS mērķis ir sekmēt mūsdienīgāku, mērķtiecīgāku un profesionālāku muzeju darbu Baltijas valstīs, šim nolūkam nodrošinot iespējas:

  • iegūt izpratni par muzeja prakses ciešo saistību ar muzeju teoriju;
  • būt informētiem par aktuālajām starptautiskajām muzeju attīstības tendencēm;
  • nodrošināt šo zināšanu ieguvi visekonomiskākajā veidā.

Projekta iniciatori bija Muzeju valsts pārvalde un ICOM Latvijas Nacionālā komiteja, ideju atbalstīja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūras ministrijas. Ar sponsoru idejisko un finansiālo atbalstu 2004. gadā Turaidā pirmo reizi kopīgam mācību darbam pulcējās 35 Baltijas valstu muzeju darbinieki, un nu jau šis pasākums kļuvis par tradīciju.

Baltijas Muzeoloģijas skolas mācības notiek angļu valodā. Mācību programmu veido lekcijas, diskusijas, grupu darbs un mācību ekskursijas, tāpēc ir nepieciešamas ne tikai atbilstoša līmeņa valodas zināšanas, bet arī gatavība un vēlme iesaistīties aktīvā mācīšanās procesā.

Par iespēju piedalīties gadskārtējā BMS pasākumā katra gada pavasarī (parasti aprīlī) tiek izziņots šajā mājaslapā un Baltijas Muzeoloģijas skolas mājaslapā, kurā var iegūt arī sīkāku informāciju par BMS projektu un tā gadskārtējo norisi.
 

Tags: