atlase

Iespējamo muzealitātes nesēju identificēšana un to izņemšana no sākotnējā vai atklāšanas brīža konteksta.

Angliski: 

selection

Vāciski: 

Auswahl, Selektion

Krieviski: 

отбор

Avots: 
Stranskis Z.Z., Ievads muzeoloģijā.
Subscribe to RSS - atlase