atlase

Iespējamo muzealitātes nesēju identificēšana un to izņemšana no sākotnējā vai atklāšanas brīža konteksta.

English: 

selection

German: 

Auswahl, Selektion

Russian: 

отбор

Sources: 
Stranskis Z.Z., Ievads muzeoloģijā.
Subscribe to RSS - atlase