Par biedrību

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība (BMVB) ir neatkarīga juridiska persona. Savā darbībā BMVB vadās no Latvijas Republikas likuma „Par biedrībām un nodibinājumiem”, kā arī no citiem Latvijas Republikas likumiem, uz to pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

BMVB darbojas Latvijas Republikas teritorijā, bet savu mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei sadarbojas ar Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas un citu valstu fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī starptautiskajām organizācijām.

Biedrības mērķis: muzeoloģiskās domas veicināšana Baltijas valstīs.

Biedrības uzdevumi:

 • muzeju speciālistu un plašas sabiedrības izglītošana par muzeju būtību, darbību un attīstību;
 • muzeoloģisko atziņu integrēšana Baltijas valstu profesionālajā vidē;
 • profesionālas sadarbības veidošana starp Baltijas un citu valstu muzeoloģijas speciālistiem un entuziastiem;
 • saiknes stiprināšana starp sabiedrību un muzejiem.

Biedrības darbības metodes:

 • Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas organizēšana un koordinēšana;
 • nacionālas un starptautiskas nozīmes muzeju akciju, diskusiju un sadarbības projektu organizēšana un koordinēšana;
 • tālākizglītības kursu, semināru un konferenču organizēšana un koordinēšana;
 • metodisko materiālu un muzeoloģisko publikāciju sagatavošana, izdošana un izplatīšana;
 • konsultāciju sniegšana;
 • projektu izstrādāšana un vadīšana;
 • ar Biedrības mērķi saistītas sadarbības organizēšana ar ieinteresētajām juridiskajām un fiziskajām personām;
 • saimnieciskā darbība un naudas līdzekļu piesaistīšana ar ziedojumu palīdzību;
 • citas darbības, kas veicina Biedrības mērķu sasniegšanu.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība informē, ka Jums ir tiesības iebilst pret savas vai sava nepilngadīgā bērna fotogrāfijas izvietošanu šajā mājaslapā, nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi: muzeologi@gmail.com. Lūdzu, norādiet konkrētas fotogrāfijas saiti un / vai atsūtiet ekrānšāviņu, kā arī sniedziet par sevi informāciju, lai mēs Jūs varētu identificēt kā datu subjektu.

Reģistrācijas Nr.: 40008154939

Konta Nr.: LV49UNLA0050015288818

Juridiskā adrese: Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

E-pasts: muzeologi@gmail.com

 

ВложениеРазмер
bmvb_statuti_lv.pdf243.06 КБ