komunikācija

Informācijas, ideju, attieksmes vai emociju pārraide no viena cilvēka vai grupas citam cilvēkam vai grupai.

Angliski: 

Communication

Avots: 
Michael A. Fopp. Managing Museums and Galleries. – Routledge, 1997.
Subscribe to RSS - komunikācija