dokuments

Ierakstīta informācija, kas dokumentēšanas procesā uzskatāma par vienību.

1. piezīme. Dokumenti var atšķirties pēc formas un citām pazīmēm.

 

Avots: 
"Starptautiskā muzeju statistika", Latvijas standarts LVS ISO 18461:2018
Subscribe to RSS - dokuments