dokumentācija (muzeja)

Dokumentu kopums, kas raksturo muzeja juridisko statusu (muzeja nolikums, reģistrācijas apliecība, personāla štatu saraksts u.c.) un muzeja krājuma komplektēšanu, uzskaiti, pētniecību, glabāšanu, eksponēšanu un popularizēšanu.

Angliski: 

documentation

Vāciski: 

Dokumentation

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - dokumentācija (muzeja)