dokumentācija

Ar krājumu un visām uz to attiecinātām darbībām saistītu pastāvīgu dokumentu sagatavošana un uzturēšana

Angliski: 

Documentation

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - dokumentācija