divu līmeņu valde

Personu grupa, kas ir atbildīgi par organizācija vadīšanu un ir sadalīti divās komitejās. Muzejos un galerijās šis princips darbojas, ja izveidota vadības padome vai direkcija [management board], kas sastāv no muzejā vai galerijā pastāvīgā darbā nodarbinātiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par muzeja vai galerijas ikdienas darbību, un uzraudzības padome [supervisory board], ko parasti veido pārvaldnieki, kas atbildīgi par organizācijas īpašnieku, resp., sabiedrības  interešu aizstāvību. Parasti vadības padomi ieceļ un atceļ uzraudzības padome. Uzraudzības padomi – nacionālo muzeju gadījumā – ieceļ premjerministrs vai valsts sekretārs; pašvaldību muzejos un galerijās – pašvaldību vadītāji.

Angliski: 

Two-tier board

Avots: 
Michael A. Fopp. Managing Museums and Galleries. – Routledge, 1997.
Subscribe to RSS - divu līmeņu valde