būvniecības standarti

Standarti telpu izbūvei, kādus noteikusi atbildīgā valdības institūcija attiecīgās valsts likumdošanā

Angliski: 

Building code

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - būvniecības standarti