brīvprātīgo rokasgrāmata

Dokuments, kas sasaista muzeja misiju un darba mērķus un uzdevumus ar muzeja brīvprātīgo darba politiku un brīvprātīgo ikdienas darba aprakstu, kā arī visām muzeja darbu noteicošajām politikām un procedūrām, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu

Angliski: 

Volunteer manual

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - brīvprātīgo rokasgrāmata