biznesa plāns

Dokuments, kurā pamatota projekta dzīvotspēja noteiktos apstākļos vai ar noteiktiem pieņēmumiem. Muzeju vidē tas var ietvert krājuma analīzi, komunikācijas plānu, misijas formulējumu, mērķus un uzdevumus, ieteikumus organizācijas statusam un struktūrai, prasības telpu stāvoklim un aprīkojumam, prasības personālam, tirgus analīzi, ieteikumus mārketinga darbam, pamatkapitāla un izdevumu un ieņēmumu plānu un plāna ieviešanas grafiku.

Angliski: 

Business plan

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - biznesa plāns