bibliotēka

Organizācija vai tās daļa, kuras galvenie uzdevumi ir: informācijas resursu, pakalpojumu un infrastruktūras izmantošanas nodrošināšana atbilstoši lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības, kultūras vai atpūtas vajadzībām.

1. piezīme. Nepieciešamo informācijas resursu piegādi var veikt, izveidojot un uzturot krājumu un/vai nodrošinot piekļuvi informācijas resursiem.

2. piezīme. Šīs ir bibliotēkas pamatprasības un neizslēdz papildu resursus un pakalpojumus, kas saistīti ar tās galveno mērķi.

Subscribe to RSS - bibliotēka