audiovizuālie līdzekļi

Tehniskie līdzekļi kino un fonodemonstrējumu veidošanai un demonstrēšanai.
Izmanto muzeja ekspozīcijas satura dziļākai un emocionālākai atklāsmei, apmeklētāju orientēšanai muzejā, kā arī darbā ar apmeklētājiem un muzeja krājumu.

Angliski: 

audiovisual aids

Vāciski: 

audiovisuelle Hilfsmittel

Krieviski: 

аудиовизуальные средства

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - audiovizuālie līdzekļi