drošība

Pasākumu kopums, kas saistīts ar apmeklētāju, darbinieku un citu personu aizsardzību muzejā, īpaši – krājuma aizsardzību no visa veida apdraudējumiem

Английский: 

Security

Sources: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - drošība