Analīze

Priekšmeta atlases objektivitātes iespējamība un priekšmeta īstuma nozīme

Sokrats. Tad apsvēruma labad pieņem, ka mūsu dvēselēs ir vaska plāksne – vienam lielāka, citam mazāka, vienam no tīrāka vaska, citam no netīrāka, vienam no cietāka, bet dažiem no mīkstāka, vēl dažiem tas savukārt ir tāds kā vajag.

Tags: 

Auras un kopijas jēdzienu lietojums un interpretācijas Valtera Benjamina estētikā un muzeoloģijas teorijā

Janas Šakares raksta mērķis ir īsumā ieskicēt ir auras un ar to saistītā kopijas jēdziena analīzi divās Valtera Benjamina esejās: “Īsa fotogrāfijas vēsture”, “Mākslas darbs tā tehniskās reproducējamības laikmetā” (turpmāk – “Mākslasdarbs...”), kas veltīti tehniskās reproducējamības fenomena un tehniskās reproducēšanas tehniku attīstības skaidrojumam vēstures gaitā, kā arī šo norišu ietekmei uz mākslas jomu un mākslas percepciju. Paralēli mēģināts iezīmēt arī šo divu jēdzienu turpmāko lietojumu un interpretācijas muzeoloģijas teorijā un muzeju praksē.

Tags: 

BMVB viedoklis par muzeju funkciju izvērtēšanu

Gan radošo profesiju pārstāvjiem, gan citiem kultūras jomas darbiniekiem ir svarīgi, lai nozīmīgi lēmumi, kas ietekmē nozares darbu, netiktu pieņemti sasteigti un nekonsultējoties ar profesionāļiem.

Tāpēc Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi (LRSP) iesaistās kultūras funkciju vērtēšanā.

Tags: 

Lapas

Subscribe to RSS - Analīze