drošības politika

Muzeja saistību deklarācija attiecībā uz tā rīcībā esošo īpašumu drošību, tai skaitā riska analīzi, drošības līmeņu, veselības un drošības tehnikas, drošības aprīkojuma (esošā un ieteicamā), noteikumu par rīcību ārkārtas gadījumos, apdrošināšanas aprakstu un nodrošinājumu

Angliski: 

Security policy

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - drošības politika