dotācija

Naudas summa, kas piešķirta muzejam vai galerijai, lai atlīdzinātu iestādes uzturēšanas izdevumus.

Angliski: 

Operating grant

Avots: 
Michael A. Fopp. Managing Museums and Galleries. – Routledge, 1997.
Subscribe to RSS - dotācija