dokuments

Praktiskai izmantošanai domāta informācija, kas fiksēta ar vārdu (rakstīta liecība, skaņu ieraksts) vai attēlu palīdzību. Kalpo kā faktu, notikumu, parādību liecība.
Reizēm par dokumentu sauc jebkuru vēsturisko avotu.

Angliski: 

document

Vāciski: 

Dokument

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - dokuments