dabas [vēstures] muzejs

Dabaszinātņu profila muzejs, kura krājums raksturo konkrēta reģiona dabu.
Var būt veidots kā konkrētas administratīvi teritoriālās vienības, fiziski ģeogrāfiskā rajona, dabas rezervāta, nacionālā parka, tūrisma un atpūtas kompleksa dabas [vēstures] muzejs.

Angliski: 

natural history museum, nature museum

Vāciski: 

naturmuseum

Krieviski: 

музей [истории] природы

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - dabas [vēstures] muzejs