buklets

Uz vienas lapas iespiests, paralēliem vēdekļveida locījumiem salocīts ilustrēts izdevums.
Izmanto muzeja, muzeja ekspozīcijas, muzeja izdevuma, ārpusmuzeja pieminekļu un muzeja pasākumu popularizēšanai.

Angliski: 

folder

Vāciski: 

Faltblatt

Krieviski: 

буклет, информационная листовка

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - buklets