bīstamo materiālu glabātuve

Glabātuves kamera, kas būvēta no nedegoša un uguni aizturoša materiāla un kam piekļuve atļauta tikai pilnvarotām personām, kas domāta muzeja darbam neieciešamu bīstamu vielu glabāšanai, piem., restaurācijas laboratorijas vajadzībām

Angliski: 

Hazardous materials store

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - bīstamo materiālu glabātuve