biogrupa

Eksponāts, ko veido augu un dzīvnieku valsts kompozīcija ar nolūku parādīt to bioloģiskās īpatnības.
Atšķirībā no diorāmas, tai nav tēlojošā fona.

Angliski: 

habitat group

Krieviski: 

биогруппа

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - biogrupa