atpazīšana

Muzeja priekšmetam piemītošo pazīmju – materiāla, formas, uzbūves, izmēru, izgatavošanas tehnoloģiju, funkciju, stila u.c. - konstatēšana un, uz to pamata, izgatavošanas laika un vietas, izgatavotāja, sociālās vides u.c. noteikšana. Tēlojošajiem, rakstiskajiem, kinofonofoto dokumentiem/avotiem nosaka arī tēmu, sižetu u.c.
Iegūtos datus fiksē muzeja priekšmeta aprakstā (zinātniskā apraksta kartītē).

Angliski: 

identification

Vāciski: 

Bestimmung, Identifikation, Identifizierung

Krieviski: 

атрибуция, определение

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - atpazīšana