atklātā krātuve

Muzeja telpas, kur nodrošināta krājuma saglabāšanai nepieciešamā vides kontrole un drošība un tādu aprīkojumu, kas pieļauj apmeklētāju klātbūtni telpās

Angliski: 

Public collection zone

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - atklātā krātuve