atklātā kolekciju glabāšana

Glabāšanas sistēma, kas dod iespēju demonstrēt muzeja krājumu speciāli iekārtotās muzeja glabātavās.

Angliski: 

store-room exhibition, visible storage, open storage (US)

Vāciski: 

Magazinausstellung, Studiensammlung

Krieviski: 

открытое хранение фондов

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - atklātā kolekciju glabāšana