atdarinājums

Oriģināla “aizvietotājs”. Izgatavots tieši tāds pats un no tāda paša materiāla kā oriģināls vai arī no oriģinālam atšķirīga  materiāla, atšķirīgā mērogā un atšķirīgā tehnikā. Izmanto g.k. muzeja ekspozīcijā, ja nav iespējams eksponēt oriģinālu.

Angliski: 

model, replica, copy

Vāciski: 

Modell, Nachformung

Krieviski: 

воспроизведение музейных предметов

Avots: 
Краткий словарь музейных терминов.
Subscribe to RSS - atdarinājums