arhīvs

Organizācija vai tās daļa, kas atbild par viena vai vairāku arhīva dokumentu kopumu, atlasi, komplektēšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

Angliski: 

archive

Vāciski: 

Archiv

Krieviski: 
Avots: 
"Starptautiskā muzeju statistika", Latvijas standarts LVS ISO 18461:2018
Subscribe to RSS - arhīvs