aprīkojuma (infrastruktūras) plānošana

Liela mēroga plānošana, ko parasti veic pieaicināts konsultants, lai noteiktu, kāds aprīkojums (labierīcības) nepieciešams institūcijai, kas gatavojas fiziskai paplašināšanai vai pārveidei, un izstrādātu šī aprīkojuma uzbūves un darbības kritērijus, kā arī sociālos un uzvedības faktorus

Angliski: 

Facilities programming

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - aprīkojuma (infrastruktūras) plānošana