apmeklētāju izpēte

Muzeja esošo apmeklētāju kvantitatīva un kvalitatīva analīze, ko parasti veic, lai noteiktu apmeklētāju vajadzības un viedokli par muzeju.

Angliski: 

Visitor analysis

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - apmeklētāju izpēte