apmeklējuma, ienākumu un izdevumu prognozes

Visu veidu ieņēmumu un izdevumu plānošana.

Angliski: 

Attendance, revenue and expense projections

Avots: 
Borrey Lord, Gail Dexter Lord. The Manual of Museum Management. – 1997.
Subscribe to RSS - apmeklējuma, ienākumu un izdevumu prognozes