Museum Terms

Terminu meklētājs

A

akvārijs

Organizācija, kas uztur dzīvo ūdens dzīvnieku un augu krājumu, lai to demonstrētu sabiedrībai, pētītu un saglabātu.

arheoloģijas muzejs

Muzejs, kura viss krājums vai tā daļa ir iegūta izrakumos.

 

B

botāniskais dārzs

Organizācija, kas audzē augus zinātniskiem pētījumiem un demonstrēšanai sabiedrībai.

1. piezīme. Ietver dendrārijus, herbārijus u. c.

 

D

dendrārijs

Botāniskais dārzs, kur āra apstākļos tiek kultivēta koku un krūmu kolekcija.

 

G

galanovērtējums

Apmeklētāja pieredzes novērtējums, kas vērtē ekspozīcijas vai citas muzeja programmas laikā gūto rezultātu sākotnējā skaidrojošā plāna kontekstā, lai noteiktu, vai ekspozīcija veic tādu komunikācijas darbu, kāds tai bijis uzdots, un, ja veic, cik lielā mērā sasniegts iecerētais komunikācijas rezultāts

I

ilgtermiņa izmaksas

Pasākumi, darbība vai pētījums, kas vērsts uz organizācijas darbības izmaksu aprēķināšanu ilgāka, laika periodam (parasti pieciem gadiem vai vairāk)

M

mākslas muzejs

Muzejs, kas saistīts ar vizuālās mākslas darbiem.

1. piezīme. Ietver tēlniecības muzejus, gleznu galerijas, foto un kino muzejus un arhitektūras muzejus.

2. piezīme. Neietver komerciālās mākslas galerijas.